Zdrada w Bytomiu Detektyw Bytom

Zdrada w Bytomiu Detektyw Bytom. Do naszego biura detektywistycznego zgłosił się nowy klient. Klient zamieszkały na stałe na terenie województwa małopolskiego. Po wstępnej rozmowie telefonicznej z detektywem klient zdecydował się na spotkanie osobiste i przyjechał na umówione spotkanie. Na spotkaniu klient przedstawił swoją sprawę. Wynikało z niej,że około czterech tygodni wstecz jego żona opuściła wspólne miejsce zamieszkania. Z terenu Małopolski przeprowadziła się na teren Śląska. Z tego co do tej pory ustalił klient w rozmowach z żoną to wynajęła mieszkanie na terenie miasta Bytom. Jest to teren działania Agencji Detektywistycznej ACER . Detektywi z Katowic wielokrotnie w przeszłości wykonywali zlecenia obserwacyjne na terenie miasta Bytom. Dodatkowo mąż we własnym zakresie ustalił,że żona prawdopodobnie poznała innego mężczyznę. Miało to nastąpił podczas jego zarobkowego wyjazdu poza granice kraju. Mężczyzna ten mógł właśnie pochodzić z terenu Śląska. Na podstawie swoich podejrzeń i wiadomości jakie do niego docierały mąż podejrzewał,że żona nawiązała romans.

Zdrada w Bytomiu Detektyw Bytom

Po ustaleniu szczegółów obserwacji żony detektywi z Katowic przystąpili do obserwacji żony. W tym zleceniu klient na podstawie informacji ustalanych w rozmowach telefonicznych z żoną wskazywał dni prowadzenia obserwacji. Po kilkunastu dniach prowadzenia obserwacji na terenie miasta Bytom i miasta Czeladź  detektywi potwierdzili podejrzenia męża. Detektywi zdobyli materiał dowodowy potwierdzające,że żona klienta ma romans z innym mężczyzną. Detektywi udokumentowali wspólne wyjścia do galerii handlowych, na siłownię, do restauracji. Ponadto detektywi udokumentowali pocałunki pary jakimi się nawzajem obdarzali.

Po kilkunastu dniach obserwacji detektyw  stwierdził ,że żona klienta ma romans z innym mężczyzną.

Detektyw Bytom obserwacja partnerki zakończona pozytywnie

Detektyw po zakończeniu obserwacji sporządził pisemne sprawozdanie i przekazał klientowi. Sprawozdanie detektywa może być wykorzystane w sądzie jako dowód w sprawie.

Agencja Detektywistyczna Bytom

Jeśli nie masz pewności co do swojego męża, żony, partnera życiowego a nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

Agencja Detektywistyczna ACER

Detektyw Katowice nieuczciwy pracownik

Detektyw Katowice nieuczciwy pracownik. Do Agencji Detektywistycznej ACER zgłosił się nowy klient. Był to klient biznesowy. Na spotkaniu z detektywem przedstawiciel klienta biznesowego przedstawił sprawę. Klientem była jedna z dużych sieci  handlowych. Zlecenia miało polegać na sprawdzeniu i ewentualnym potwierdzeniu, czy pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim L4 wykonuje dodatkową pracę. Praca ta miała być wykonywana na czarno. Pracownik miał ją wykonywać w sklepiku spożywczym swoich teściów. Detektyw Katowice ustalił,że zlecenie miało być wykonywane na terenie powiatu kłobuckiego w województwie śląskim. Detektyw ustalił w rozmowach z klientem sposób realizacji zlecenia oraz potencjalne terminy realizacji.Detektyw otrzymał również dokładne informacje dotyczące pracownika podejrzewanego o nieuczciwość. Po zaakceptowaniu ustaleń Agencja Detektywistyczna ACER przystąpiła do realizacji obserwacji.

Detektyw Katowice nieuczciwy pracownik

Klient detektywa z Katowic podjął decyzje o weryfikacji zachowania się pracownika, ustalenie czy nie wykonuje on dodatkowej pracy na „czarno” i czy faktycznie uczestniczy w czynnościach rehabilitacyjnych. Po ustaleniu szczegółów zlecenia Detektyw Katowice przystąpił do realizacji  zlecenia. Przez okres  trzech tygodni detektyw prowadził obserwację pracownika.
Na skutek przeprowadzonych czynności Detektyw  Katowice ustalił ,że pracownik faktycznie wykonuje dodatkową pracę  w sklepie spożywczym należącym do teściów.
Prywatny Detektyw Katowice przeprowadził odpowiednie czynności , w wyniku których zebrał stosowny materiał dowodowy mogący stanowić dowód na rozprawie sądowej. Z wykonanych czynności Detektyw Katowice  sporządził  pisemne sprawozdanie i przekazał je swojemu klientowi .
Po sporządzeniu pisemnego sprawozdania z działań  detektyw przedstawił je swojemu klientowi- ubezpieczalni.
Tym razem Detektyw z Katowic wykrył  nieprawidłowe zachowanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim L-4

Agencja Detektywistyczna ACER posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji spraw dla biznesu.

Tutaj można zapoznać się z innymi realizacjami spraw zrealizowanych przez naszą agencję detektywistyczną.

Agencja Detektywistyczna Katowice

Jeśli nie masz pewności co do swojego partnera biznesowego, kontrahenta lub pracownika  i nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

Agencja Detektywistyczna ACER

Detektyw Tychy dowody zdrady

Detektyw Tychy Dowody zdrady. Do Agencji Detektywistycznej Tychy zgłosiła się kolejna klientka. Klientka była mieszkanką miasta Tychy. Miasto Tychy to teren działania naszej agencji detektywistycznej.  Klientka na spotkaniu chciała wiedzieć jak działa detektyw i co po zakończeniu obserwacji klient otrzymuje. Detektyw wytłumaczył sposób prowadzenia czynności i formalności. Następnie klientka chciała ustalić czy jest szansa w jej sprawie zdobycia dowodów zdrady męża. Po przedstawieniu sprawy i jej szczegółów detektyw  wyjaśnił,że najprawdopodobniej dowody zdrady będą do udokumentowania. Jednak prywatny detektyw  zastrzegł,że dopiero po rozpoczęciu czynności będzie możliwość określenia jakości tych dowodów.   Klientka stwierdziła,że mąż od jakiegoś czasu po pracy przyjeżdża do domu 3-4 godziny później niż zwykle. Wieczorami w niektóre dni również wychodzi twierdząc ,że ma różne sprawy do pozałatwiania.

Detektyw Tychy dowody zdrady

Detektyw Tychy po ustaleniu szczegółów zlecenia rozpoczął obserwację męża. Obserwacja męża była prowadzona w uzgodnieniu z klientką przez kilka godzin dziennie po zakończeniu pracy przez męża. Te kilka dni potwierdziły podejrzenia klientki. Prywatny Detektyw ponad wszelką wątpliwość ustalił ,że obserwowany mąż jest w nieformalnym związku z inną kobietą . Detektyw ustalił,że podejrzenia klientki sprawdziły się w całości . Obserwacja męża wykazała,że mąż związał się z inną kobietą , z którą pracuje w tym samym zakładzie pracy. Detektyw zasugerował konsultacje z adwokatem, a po kontakcie z adwokatem klientka przedłużyła zlecenie , aby zdobyć więcej materiału dowodowego na zdradę męża. Detektyw w Tychach  prowadził obserwację niewiernego męża  przez okres trzech tygodni. Agencja Detektywistyczna potwierdziła zdradę męża materiałem dowodowym zebranym w trakcie obserwacji .
Detektyw zdobył materiał fotograficzny potwierdzający zdradę męża.
Materiał dowodowy detektywa wraz z pisemnym sprawozdaniem przekazał klientce celem wykorzystania jako materiał dowodowy w sprawie rozwodowej.

Agencja Detektywistyczna ACER posiada możliwości a przede wszystkim bogate doświadczenie w ujawnianiu i dokumentowaniu określonych sytuacji.  Tutaj można zapoznać się z niektórymi zrealizowanymi przez nas sprawami.

Agencja Detektywistyczna Tychy

Jeśli nie masz pewności co do swojego męża, żony, partnera życiowego a nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

agencja detektywistyczna Tychy

Agencja Detektywistyczna ACER