Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni

Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni. Do licencjonowanego detektywa z Agencji Detektywistycznej ACER zgłosił się nowy klient biznesowy. Klient ten pochodził z zagranicy – Wielkiej Brytanii. Klientem biznesowym była ubezpieczalnia brytyjska. Za pośrednictwem biura tłumaczeń sprawa z jaką zgłosiła się ubezpieczalnia została bardzo dobrze wyjaśniona i udokumentowana. Po zapoznaniu się ze sprawą licencjonowany  Detektyw Mysłowice zdecydował się na przyjęcie tej sprawy do realizacji. Sprawa polega na przeprowadzeniu obserwacji mężczyzny. Mężczyzna ten to mieszkaniec Mysłowic. Z dokumentacji wynika,że dwa lata temu pracował on legalnie na terenie Wielkiej Brytanii. Podczas wykonywania pracy uległ on ciężkiemu wypadkowi w pracy. Po długim leczeniu mężczyzna powrócił do kraju. W kraju nadal kontynuował swoje leczenie po wypadku. Następnie zgłosił do ubezpieczalni angielskiej powództwo sądowe. W powództwie sądowym wystąpił o dożywotnią rentę z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy. Angielska ubezpieczalnia chciała zweryfikować na miejscu to jest w miejscu zamieszkania mężczyzny jak sytuacja wygląda.

Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni

Ubezpieczalnię angielską interesowało czy mężczyzna nie wykonuje pracy na czarno, czy leczy się na terenie kraju i jak wygląda jego obraz dnia codziennego. Angielska ubezpieczalnia zaznaczyła,że na miejscu będzie uczestniczył w czynnościach na zasadzie obserwatora detektyw angielski. Po ustaleniu szczegółów zlecenia i odebraniu z lotniska angielskiego detektywa  Detektyw Mysłowice przystąpił do obserwacji. Obserwacja mieszkańca Mysłowic,który uległ wypadkowi w Wielkiej Brytanii miała trwać siedem dni po dwanaście godzin dziennie. Obserwacja przeprowadzona w wyznaczonym czasie przez klienta biznesowego została zakończana po jej wykonaniu. W trakcie obserwacji licencjonowani detektywi z Mysłowic  nie ujawnili  żadnych niezgodnych działań osoby obserwowanej. Obserwowany mężczyzna zajmował się codziennymi sprawami, zawoził i odbierał dzieci ze szkoły i nie podejmował żadnych czynności związanych z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy. Po zakończeniu obserwacji mężczyzny Agencja Detektywistyczna ACER sporządziła pisemne sprawozdanie z obserwacji. Sprawozdanie i materiał dowodowy  trafił  do ubezpieczalni angielskiej.

Agencja Detektywistyczna Mysłowice

Jeśli nie masz pewności co do swojego partnera biznesowego, kontrahenta lub pracownika  i nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

Agencja Detektywistyczna ACER