Wpisy

Detektyw Katowice i kradzież

Detektyw Katowice i kradzież. Do licencjonowanych detektywów Agencji Detektywistycznej  ACER  zgłosił się nowy klient biznesowy. Klientem była jedna z firm z branży budowlanej. Klient z branży budowlanej zgłosił się do Agencji Detektywistycznej ACER z Katowic gdyż ci licencjonowani detektywi zostali mu poleceni przez inną firmę. W przeszłości detektywi wykonywali zlecenie z bardzo dobrym skutkiem dla firmy polecającej. Obecny klient to jedna z większych firmy w rejonie śląskim. Na spotkaniu przedstawiciele firmy poinformowali detektywa z Katowic z jakim problem się borykają. Firma stwierdziła,że od kilkunastu tygodni borykają się z plagą kradzieży paliwa ze sprzętu budowlanego. Klienci przedstawili również informacje w jaki sposób do tej pory próbowali się zabezpieczać przed dokonywaniem kradzieży paliwa. Jednak nie przyniosło to oczekiwanych skutków. Straty ponoszone z tego tytułu były duże i rosły więc zarząd firmy postanowił podjąć działania z licencjonowanym doświadczonym detektywem. Na spotkaniu detektyw przekazał,że może przyjąć zlecenie.

Detektyw Katowice i kradzież

Detektyw aby dobrze zaplanować tą obserwację musiał  udać  się na miejsce gdzie firma ma kłopoty z kradzieżami  i przeprowadzić rozpoznanie. Po przeprowadzeniu rekonesansu na miejscu Detektyw Katowice ustalił,że teren pozwala na prowadzenie długotrwałej obserwacji miejsca budowy. Po podpisaniu umowy Agencja Detektywistyczna ACER przystąpiła do realizacji obserwacji. Umowa przewidywała prowadzenie obserwacji przez detektywów w różnych porach dnia i nocy. Przeprowadzone przez detektywa czynności przyczyniły się do ustalenia i udokumentowania trzech przypadków kradzieży paliwa z maszyn budowlanych. Po zakończeniu czynności Agencja Detektywistyczna Acer z Katowic sporządziła pisemne sprawozdanie z obserwacji. Wraz ze zgromadzonym materiałem dowodowym sprawozdanie trafiło do klienta biznesowego. Ostatecznie okazało się,że kradzieży paliwa z maszyn budowlanych dokonywał jeden z pracowników firmy. Okradziony klient detektywa podjął dalsze kroki prawne w stosunku do pracownika.

Agencja Detektywistyczna Katowice

Jeśli nie masz pewności co do swojego partnera biznesowego, kontrahenta lub pracownika  i nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

Agencja Detektywistyczna ACER

Detektyw Tychy sprawdza L4

Detektyw Tychy sprawdza L4. Licencjonowany Detektyw Katowice wykonał kolejne sprawdzenie osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim L4. Do detektywa Agencji Detektywistycznej ACER z Katowic zgłosił się kolejny klient. Klient pochodził z okolic miasta Tychy. Na spotkaniu klient przedstawił sprawę z jaką przybył do prywatnego detektywa.Sprawa była związana z kolizją drogową, której sprawcą był klient detektywa. W kolizji uczestniczyła druga osoba-kobieta. Według oświadczenia klienta kilkanaście dni po zdarzeniu drogowym osoba ta nie zgłaszała żadnych dolegliwości zdrowotnych. Po kolejnych kilku dniach oświadczyła,że źle się czuje i na pewno jest to związane z kolizją drogową w jakiej uczestniczyła, a sprawcą kolizji był klient detektywa. Jak ustalił sam klient osoba ta udała się do lekarza i dostała zwolnienie lekarskie z pracy. Klient we własnym zakresie ustalił również, że kobieta normalnie przebywała w miejscu swojej pracy. Klient widział ją co najmniej dwukrotnie na własne oczy jak wykonywała pracę.

Detektyw Tychy sprawdza L4

W tym przypadku łatwo było to sprawdzić, ponieważ kobieta pracowała w jednej z pizzerii w okolicach Tychów. Po konsultacji ze swoim adwokatem klient zwrócił się do Detektywa Tychy ze zleceniem udokumentowania tego faktu. Na spotkaniu z Detektyw Tychy klient ustalił szczegóły zlecenia. Zlecenie  wykonywane na terenie Bierunia. Osobą poddaną obserwacji była młoda kobieta pracująca w pizzerii. Detektyw Tychy udał się do Bierunia i przystąpił do realizacji obserwacji kobiety. Po przybyciu na miejsce detektyw ustalił,że z zewnątrz lokalu jest dostateczna widoczność wnętrza lokalu aby udokumentować pracę kobiety. Kończąc obserwację z zewnątrz detektyw wszedł do wnętrza lokalu i również w środku pizzerii udokumentował wykonywanie pracy przez kobietę.

Po zakończeniu obserwacji Detektyw Tychy sporządza sprawozdanie z obserwacji i wraz z materiałem dowodowym przekazuje wskazanej przez klienta kancelarii  adwokackiej.

Agencja Detektywistyczna ACER to zespół licencjonowanych detektywów,który posiada ogromne doświadczenie w zdobywaniu i dokumentowaniu dowodów nieprawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich L4. Przykład zrealizowanej innej sprawy znajdziesz tutaj.

Tutaj można  zaznajomić się z ogólnymi informacjami o realizacji spraw związanych z weryfikacją zwolnień lekarskich.

Jeśli chcesz sprawdzić swojego pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim L4 zapraszamy do kontaktu z doświadczonym licencjonowanym detektywem Agencji Detektywistycznej ACER

 

Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni

Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni. Do licencjonowanego detektywa z Agencji Detektywistycznej ACER zgłosił się nowy klient biznesowy. Klient ten pochodził z zagranicy – Wielkiej Brytanii. Klientem biznesowym była ubezpieczalnia brytyjska. Za pośrednictwem biura tłumaczeń sprawa z jaką zgłosiła się ubezpieczalnia została bardzo dobrze wyjaśniona i udokumentowana. Po zapoznaniu się ze sprawą licencjonowany  Detektyw Mysłowice zdecydował się na przyjęcie tej sprawy do realizacji. Sprawa polega na przeprowadzeniu obserwacji mężczyzny. Mężczyzna ten to mieszkaniec Mysłowic. Z dokumentacji wynika,że dwa lata temu pracował on legalnie na terenie Wielkiej Brytanii. Podczas wykonywania pracy uległ on ciężkiemu wypadkowi w pracy. Po długim leczeniu mężczyzna powrócił do kraju. W kraju nadal kontynuował swoje leczenie po wypadku. Następnie zgłosił do ubezpieczalni angielskiej powództwo sądowe. W powództwie sądowym wystąpił o dożywotnią rentę z uwagi na całkowitą niezdolność do pracy. Angielska ubezpieczalnia chciała zweryfikować na miejscu to jest w miejscu zamieszkania mężczyzny jak sytuacja wygląda.

Detektyw Mysłowice dla ubezpieczalni

Ubezpieczalnię angielską interesowało czy mężczyzna nie wykonuje pracy na czarno, czy leczy się na terenie kraju i jak wygląda jego obraz dnia codziennego. Angielska ubezpieczalnia zaznaczyła,że na miejscu będzie uczestniczył w czynnościach na zasadzie obserwatora detektyw angielski. Po ustaleniu szczegółów zlecenia i odebraniu z lotniska angielskiego detektywa  Detektyw Mysłowice przystąpił do obserwacji. Obserwacja mieszkańca Mysłowic,który uległ wypadkowi w Wielkiej Brytanii miała trwać siedem dni po dwanaście godzin dziennie. Obserwacja przeprowadzona w wyznaczonym czasie przez klienta biznesowego została zakończana po jej wykonaniu. W trakcie obserwacji licencjonowani detektywi z Mysłowic  nie ujawnili  żadnych niezgodnych działań osoby obserwowanej. Obserwowany mężczyzna zajmował się codziennymi sprawami, zawoził i odbierał dzieci ze szkoły i nie podejmował żadnych czynności związanych z wykonywaniem jakiejkolwiek pracy. Po zakończeniu obserwacji mężczyzny Agencja Detektywistyczna ACER sporządziła pisemne sprawozdanie z obserwacji. Sprawozdanie i materiał dowodowy  trafił  do ubezpieczalni angielskiej.

Agencja Detektywistyczna Mysłowice

Jeśli nie masz pewności co do swojego partnera biznesowego, kontrahenta lub pracownika  i nie chcesz żyć w niepewności skontaktuj się z Agencją Detektywistyczną ACER

Nasz telefon 504 225 867   Zapraszamy do kontaktu

Agencja Detektywistyczna ACER